ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ระบบรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รอบที่ 2
เลขประชาชน  : 
 
***หมายเหตุ***
 
นักเรียน หรือผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตามประกาศสนใจจะสมัครในสาขาที่ยังไม่เต็มเพิ่มเติม
ให้มาติดต่อสมัครด้วยตนเองที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในวันที่ 30 ก.ค. 59
และผ่านกระบวนการสอบคัดเลือกตามประกาศ
และอาจมีการชะลอการเปิดสาขาที่มีจำนวนนักศึกษาน้อย
 
******
 
 
  งานรับสมัครนักศึกษา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000