ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ระบบรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2561
เลขประชาชน  : 
 
new เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 new
new เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 new
new เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 new
new เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2561 new
new เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 new
new เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561 new
new เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2561 new
new เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 new
new เรื่อง อัตราและวิธีการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 new
new เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 new
new เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 (Portfolio รอบ 1/1) new
new เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ รอบที่ 1 (Portfolio รอบ 1/1) ประจำปีการศึกษา 2561 new
new เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ รอบที่ 1 (Portfolio รอบ 1/1) เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2561 new
 
 
 
 
งานรับสมัครนักศึกษา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 0-3249-3279,0-3249-3312 หรือ 0-3249-3300 ถึง 7 ต่อ 1106,1136,1141
โทรสาร 0-3249-3279